Wiskundig dansen

  • Emilie Gallier / master choreografie / dans

Emilie Gallier (master Choreografie) “Twist in the Body of the Big Spectator is een onderzoek naar een dansvoor- stelling die voorbij grenzen gaat. De toeschouwer kan de traditionele positie veranderen door tijdens de voorstelling van plaats te wisselen. Ik wil onderzoeken in hoeverre de blik van de toeschouwer de dans kan veranderen. Wellicht kunnen ze in de toekomst invloed uitoefenen op de muziek en op meer zaken in de voorstelling. Tegelijkertijd slaat de ‘twist’ in de titel ook op de dans. Een combinatie van moderne dans en zelfs yoga, met een wiskundige benade- ring. De danser krijgt een willekeurig getal te horen en dan moeten ze dat aantal buigingen in het lichaam doorvoeren.”

 

www.post-cie.com

Dans