School of Success

  • David Ortiz / graphic design

Het eindexamenproject van David Ortiz (Graphic Design) brengt de Nederlandse situatie in beeld van het hoger onderwijs: School of Success. Ortiz wil een discussie op gang brengen over de staat van het hoger onderwijs.
“Het project richt zich op de alarmerende staat van het onderwijs, waar de overheid grote bezuinigingen heeft aangekondigd. Ik heb de spelers in het veld in kaart gebracht en wil laten zien wat de mogelijke gevolgen zijn voor scholen en studenten. Wat gebeurt er als het enige doel van een school is om studenten specifieke vaardig- heden te leren gericht op productiviteit, in plaats van een plek zijn waar iemand kennis ontwikkelt en leert denken voor zichzelf? ”

 

www.davidortiz.es