Rituelen

  • Liedewij van Eijk / Beeldende Kunst

Liedewij van Eijk (Fine Art) maakte een aantal films voor haar afstuderen. Films waarin dieren de hoofdrol spelen. “Het leven bestaat uit gedragspatronen. Zonder de her- haling van gedrag kunnen wij niet leven; denk aan eten, slapen, maar ook op welke manier wij communiceren. Datzelfde geldt voor dieren. Ik ben gefascineerd door de dagelijks terugkerende rituelen van mijn honden. Ik obser- veer ze en destilleer hieruit het gedrag dat ik wil verfilmen, zoals het heen en weer lopen tussen de huiskamer en de keuken tijdens het koken. Het gedrag dat ik heb uitgekozen zet ik opnieuw in scene, waarbij ik elementen uit de om- geving weglaat zodat er een minimalistische compositie overblijft.

“Het leven bestaat uit gedragspatronen.”

Nu ik ben afgestudeerd, wil ik films blijven maken, niet alleen in kunstvorm, maar ook als instructiefilms voor be- drijven die met dieren te maken hebben. Eén van mijn ideeën voor komend jaar is om een maand of twee naar
het buitenland te gaan om het leven van één straathond
te volgen.”

Beeldende kunst