Een digitale bak vol mogelijkheden

  • Henk van den berg / onderzoek / master kunsteducatie / docentopleiding

Hoe zien therapeuten in Nederland en buitenland de beeldende mogelijkheden van digitale gereedschappen en technieken? Worden ze gebruikt? Henk van den Berg (master Kunsteducatie) maakte een inventarisatie van ideeën, ervaringen en mogelijkheden.

 

“Ik ben opgeleid als docent beeldend. In mijn beeldende lessen gaat het vooral om het aanleren van beeldende vaardigheden, maar spelen ook vaak methodische creatief therapeutische vraagstukken en overwegingen een rol.
De studie die ik heb uitgevoerd wordt gevoed vanuit twee bronnen: enerzijds een persoonlijke interesse in de beeldende mogelijkheden van de digitale wereld en anderzijds het besef dat de digitale werkelijkheid vooral voor jonge cliënten die naar therapie komen al zo vanzelfsprekend is dat therapeuten niet afwachtend aan de kant kunnen blijven staan. Het is deel geworden van ons bestaan en gaat niet geluidloos voorbij aan de wereld van de kunst, en dus ook niet aan de behandelkamer van de therapeut. Het spelen met de alsmaar toenemende mogelijkheden van bijvoorbeeld smartphones en tablets prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Beeldbewerking,  tekenen, animatietechnieken, geluidbewerking, skypen, social media, naar mijn idee allemaal voorbeelden van een bak vol mogelijkheden voor therapeutisch gebruik. Ik wilde graag weten hoe de wereld van de beeldende creatieve therapie zich hiertoe verhoudt. Dat heb ik tot onderzoeksonderwerp gemaakt. Beeldend werken met cliënten en of leerlingen is door de komst van de digitale mogelijkheden een gereedschap rijker geworden. De vraag is hoe dit gereedschap optimaal te gebruiken. De overwegingen tegen het ‘digitale’ spelen een belangrijke rol en ook die heb ik getracht in kaart te brengen, uitgaande van de hypothese dat die massaal zouden worden genoemd.

Een bak vol mogelijkheden voor therapeutisch gebruik

Hoe nu verder? Mijn plan is om dit jaar te starten met studenten, samenwerken aan een soort van denktank,
een aantal bijeenkomsten waarin ideeën kunnen worden uitgewisseld, voorstellen worden gedaan, technieken uitgeprobeerd om zo gezamenlijk te komen tot een onderwijsmodule die aankomende therapeuten kan voorbereiden op een steeds digitaler wordende toekomst. Ook wil ik kijken naar mogelijkheden om mijn bevindingen
te publiceren.”

Meer onderzoeken van de master Kunsteducatie in de bundel van het Expertisecentrum Kunsteducatie.

 

Download hier de pdf