Megafarms en kerncentrales

  • Maykel Roovers / product design

Maykel Roovers (Product Design): “Mijn Flat, Megafarm, Kerncentrale en Snelweg zijn ontwerpen die zijn voort- gekomen uit mijn onderzoek naar de openbare ruimte, architectuur en de sterk geïdealiseerde en vertekende voorstelling daarvan in modelbouwproducten. Op basis van mijn onderzoek selecteerde ik een aantal typen gebouwen die in mijn ogen kenmerkend zijn voor de huidige tijdgeest. Ik gaf deze typen een vorm als speelblokken voor kinderen.”

 

www.maykelroovers.nl