Beleving van een steengroeve

  • Jorrit Hulshof / master architectuur / Architectuur en Interieur

Wat een gelaagdheid, wat een serene rust, wat een af- wisseling van vormen, welk een fluctuerend licht. Wat een schoonheid! Poëtische woorden die Jorrit Hulshof op papier zette tijdens zijn bezoek aan de steengroeve in Ratum. Dit is een holte in het coulisselandschap waar al 80 jaar kalksteen wordt ontgonnen. Het is de enige plek in Nederland waar Muschelkalk dagzoomt: waar gesteente aan de oppervlakte komt. Nu het ontginnen door uitputting een aflopende zaak is, lijkt het scenario dat de steengroeve binnen enkele jaren voor niemand meer toegankelijk is werkelijkheid te worden. Door de komst van een vitale functie in de vorm van een museum kan dit volgens Jorrit worden voorkomen.

“Een monument waar de gevolgen zichtbaar zijn van de bemoeienis van onze huidige maatschappij met het landschap.”

Jorrit stelde de architectuur in dienst van de steengroeve. Daar waar de groeve het coulisselandschap raakt, is het museum geplaatst. Vanuit de eerste ontmoeting met de groeve loopt de bezoeker naar het zwaartepunt van het gebouw waar de entree zich bevindt. Tussen de toonzalen en de groevewand daalt hij vervolgens 36 meter langs de geschiedenis van de geologische lagen. De toonzalen gaan een correlatie aan met de groevewand. Verdiepingsvloeren zijn gerelateerd aan de grondlagen. De collectie van mineralen, sauriërs en fossielen wordt tentoongesteld op hetzelfde niveau als waar ze gevonden zouden kunnen worden. Tijdens het afdalen van de trappen worden drie specifieke grondlagen behandeld, te weten de kalkmergelige sectie, de kleimergelige sectie en het wellenkalkcomplex.

 

Eenmaal terug op het vertrouwde maaiveld kijkt de bezoeker naar een monument waar de gevolgen zichtbaar zijn van de ‘bemoeienis’ van onze huidige maatschappij met het landschap. Deze uitholling in de aarde moet, volgens Jorrit, niet gezien worden als een aantasting, maar als een mogelijkheid die wacht op een nieuw initiatief en interpretatie.

 

www.jorrithulshof.wordpress.com