Een goede culturele basis

  • Krista Bosch / onderzoek / Master kunsteducatie / docentopleiding

“In het vak CKV staat het oriënteren op en daadwerkelijk beleven van culturele activiteiten centraal, maar daarbij ben ik niet tevreden over de methodiek die gebruikt wordt om leerlingen hierop te laten reflecteren.” Krista Bosch (master Kunsteducatie) deed onderzoek naar betere methoden om kinderen uit het voortgezet onderwijs te laten nadenken over en reflecteren op de culturele activiteiten die zij ondernemen met hun CKV-klas.
“In mijn afstudeeronderzoek heb ik een nieuwe methode ontworpen om met leerlingen te reflecteren op culturele activiteiten. In de bestaande methodiek werden leerlingen voornamelijk met voorgestructureerde vragenlijsten op pad gestuurd, waarbij de beleving en mening van een leerling niet centraal stond. In mijn methode, ‘de ervaringwijzer’ staat dit juist centraal en gaat de leerling ook op zoek naar een eigen werkvorm om de culturele activiteit te verwerken. Door de ervaring- wijzer zijn leerlingen zich beter bewust van hun eigen interpretatie van het kunstwerk. De ervaringwijzer zorgt voor een beter attitudeontwikkeling bij leerlingen.

 

“Ik wil ook in de toekomst de kwaliteit van dit prachtige vak verbeteren”

 

Het vak CKV biedt met de huidige doelstellingen veel meer mogelijkheden tot reflecteren. Ik vind het van belang dat CKV-docenten in het werkveld blijven zoeken naar nieuwe werkvormen zodat de kwaliteit van het vak nog meer verbeterd zou kunnen worden. Door het vaststellen van een concreter onderwijsprogramma of een meer eenduidige visie op het vak, waarbij het ervaringsgerichte karakter voorop blijft staan, kan het vak beter verankerd worden in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Hierdoor kunnen we de cultuurparticipatie van jongeren vergroten. In mijn werk kan ik door dit onderzoek hier verder mee. We kunnen de nieuwe methode toepassen en ik wil ook in de toekomst de kwaliteit van dit prachtige vak verbeteren, zodat jongeren daadwerkelijk in aanraking komen met kunst en cultuur.”

 

Download hier de pdf